ЈАВНА ЗЕМЈОДЕЛСКА МРЕЖА

Javen Agro

Основен пакет

 • Регистрација на земјоделци во земјоделската апликација "Јавен - Агро"
 • Вмрежување на земјоделците
 • Консултации за земјоделците
 • Споделување на сопствени искуства
 • Информации за достапните повици
Javen Agro

Стандарден пакет

 • Регистрација на земјоделци во земјоделската апликација "Јавен - Агро"
 • Вмрежување на земјоделците
 • Поддршка за аплицирање на тековни повици за поддршка на земјоделството
 • Препораки за успешни напишани проекти
 • Услуги според Ваши потреби
Javen Agro

Премиум пакет

 • Регистрација на земјоделци во земјоделската апликација "Јавен - Агро"
 • Апликација на тековни повици за поддршка на земјоделството
 • Побрза продажба на сопственото производство
 • Поврзување со добавувачи и купувачи
 • Услуги според Ваши потреби

НАШИ ПАРТНЕРИ

Javen Agro Biznis

ЈАВЕН
АГРО
БИЗНИС

Јавен Агро Бизнис е апликација наменета за поврзување на сите субјекти во агро бизнисот во Македонија – земјоделците, фирмите кои продаваат производи и опрема за агро производство, производствените фирми, како и фирмите- трговци на агро производите.

Тимот на Јавен Агро Бизнис дава и поддршка на земјоделците при аплицирање на тековните повици за добивање на финансиски средства за развој на своето производство и земјоделска дејност.  

Јавен Агро Бизнис е наградена и поддржана апликација од Фондот за иновации и технолошки развој.

ТЕКОВНИ ПОВИЦИ

Последните трендови во земјоделството

Јавна понуда за агро производи

Многу можности за равој на земјоделството во нашата земја

Достапните ресурси за земјоделско производство

Јавна побарувачката за агро производи

Javen Agro Biznis
pic022

e-Агро страни достапни за сите корисници

Сите земјоделци од нашата земја може да се регистрираат во оваа апликација и да имаат свои сопствени е-агро страни.  

Во е-агро страните земјоделците може да си ги пишуват своите контакт информации, и според нивните потреби може да споделат информации од своето производство, својата понуда на агро производи на пазарот, својата побарувачка за агро ресурси, својата експертиза и искуство доколку нудат услуги и сѐ останато што е повразано со нивното работење.

Креирањето на е-агро страни за земјоделците е БЕСПЛАТНО.

Контакт:

ЈАВЕН АГРО БИЗНИС

Close Menu
Translate »