Продажба на различни видови на препарати за овошје и зеленчук.
Продажба на широка палета на ѓубрива.

Земјоделската аптека Агро Еуротехна ДООЕЛ опстојува на пазарот подолг временски период. Фокусот на компанијата е насочен кон сопствените коминтенти, за да добијат врвна услуга и квалитетни производи. Аптеката нуди различни видови на производи, и тоа: хемиски средства за заштита на растенијата од штетници, разни видови на украсни растенија, ѓубрива за прихрана на растенија, земјоделска опрема, храна за домашни миленици, семенски матиријали, цвеќиња за ентериери и екстериери и сл. 

Асортиманот на производите се креира според потребите на коминтентите, а со тоа не прави подостапни и поуспешни на пазарот.

Eл. пошта: agroeurotehna@hotmail.com

Адреса: 11 октомври бр.105, Ресен

Тел. 070 312 040

Град: Ресен

Close Menu
Translate »