Oткуп на различни видови на овошје и зеленчук.
Продажба на земјоделска механизација.

Агро Мото Трејд Дооел се наоѓа во Ресен, на патот за с.Царев Двор. Компанијата поседува сопствени ладилници за скаладирање на различен вид на овошје и зеленчук. Основната дејност на компанијата е откуп на секаков вид на овошје и зеленчук како и продажба на земјоделска механизација. 

 Континуираното инвестирање во сопствениот капитал, Агро Мото Трејд Дооел успешно опстои на пазарот подолг временски период.

E-пошта: calovskinaum@hotmail.com

Адреса: Борис Кидрич 72 , Ресен

Тел.: 075 449 764 

Град: Ресен

Close Menu
Translate »