Европа и Централна Азија дискутираат за решенија за промовирање на одржливи земјоделско-прехранбени системи , Министерот Хоџа ја потенцираше важноста на одржливост на руралните средини, привлекување млади во земјоделството и олеснување на развојот на бизнисот во руралните области

Европа и Централна Азија дискутираат за решенија за промовирање на одржливи земјоделско-прехранбени системи , Министерот Хоџа ја потенцираше важноста на одржливост на руралните средини, привлекување млади во земјоделството и олеснување на развојот на бизнисот во руралните области

Leave a Reply

Close Menu
Translate »