Продажба на земјоделска механизација.
Голем асортиман на средства за заштита на растенија од штетници.

АГРОМЕДИКА Дооел повеќе од 15 години ја стекнува довербата кај своите коминтенти.  Нудат висококвалитетни  пестициди за квалитетно производство на секаков вид на растенија. Во нивниот асортиман може да се најди и разни вид на расадници, и тоа секаков вид на овошни насади, раноградинарски растенија, цвеќиња за ентериери, екстериери и сл. Исто така, имаат понуда на земјоделски алати и механизација.

Успешноста на пазарот ја постигнавме со квалитетните производи кои ги пласираме на пазарот, и задоволните коминтенти од истите.

E-пошта: agromedika@live.com

Адреса: Мите Богоевски бб, Ресен

Тел.: 070 245 512 и 078 257 464

Град: Ресен

Close Menu
Translate »