Димковски во Тирана на средба со албанскиот министер Чучи: Усогласување на фито-контролите на готови производи и поголема флексибилност за извоз и увоз на добиток

Димковски во Тирана на средба со албанскиот министер Чучи: Усогласување на фито-контролите на готови производи и поголема флексибилност за извоз и увоз на добиток

Continue Reading

Димковски во Тирана на средба со албанскиот министер Чучи: Усогласување на фито-контролите на готови производи и поголема флексибилност за извоз и увоз на добиток

Димковски во Тирана на средба со албанскиот министер Чучи: Усогласување на фито-контролите на готови производи и поголема флексибилност за извоз и увоз на добиток

Continue Reading

Димковски и Бабовски во Струга:Со инвестициите преку ИПАРД 2, до поголема конкурентност и извоз на земјоделските производи

Димковски и Бабовски во Струга:Со инвестициите преку ИПАРД 2, до поголема конкурентност и извоз на земјоделските производи

Continue Reading

Димковски: Со конкретни мерки, промоција и поддршка на извозот го развиваме органското производство

Димковски: Со конкретни мерки, промоција и поддршка на извозот го развиваме органското производство

Continue Reading

Димковски: Со конкретни мерки, промоција и поддршка на извозот го развиваме органското производство

Димковски: Со конкретни мерки, промоција и поддршка на извозот го развиваме органското производство

Continue Reading

Премиерот Заев од Берово: Владата е максимално посветена на поддршката за развој и подигање на капацитетите на единиците на локалната самоуправа

Премиерот Заев од Берово: Владата е максимално посветена на поддршката за развој и подигање на капацитетите на единиците на локалната самоуправа

Continue Reading

Димковски: Без доцнење, без селекција, без тактизирање ги исполнуваме сите наши обврски спрема земјоделците

Димковски: Без доцнење, без селекција, без тактизирање ги исполнуваме сите наши обврски спрема земјоделците

Continue Reading

Забрзано се гради системот за наводнување на јужната долина на Вардар во валандовско, изградени 7.000 метри од планираната мрежа

Забрзано се гради системот за наводнување на јужната долина на Вардар во валандовско, изградени 7.000 метри од планираната мрежа

Continue Reading

Димковски и Бабовски во посета на винарница во Росоман: Со мерките од ИПАРД 2 се јакнат постоечките погони и се отвораат нови преработувачки капацитети

Димковски и Бабовски во посета на винарница во Росоман: Со мерките од ИПАРД 2 се јакнат постоечките погони и се отвораат нови преработувачки капацитети

Continue Reading

Со техничка поддршка од ФАО ќе се развиваат руралните средини и малите земјоделски стопанства

Со техничка поддршка од ФАО ќе се развиваат руралните средини и малите земјоделски стопанства

Continue Reading
Close Menu
Translate »