ЈАВЕН ПОВИК бр.03 / 2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.03 / 2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија.

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Continue Reading

МЗШВ : Поддршката за земјоделците продолжува и во новата 2020-та година, ВМРО ДПМНЕ нема маневар да го спречи развојот на земјоделството

МЗШВ : Поддршката за земјоделците продолжува и во новата 2020-та година, ВМРО ДПМНЕ нема маневар да го спречи развојот на земјоделството

Continue Reading
Close Menu
Translate »