Дополнителни субвенции од 2 денари за произведено и предадено грозје за сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка и Кадарка

Дополнителни субвенции од 2 денари за произведено и предадено грозје за сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка и Кадарка

Continue Reading

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2020 година

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството од 2018 до 2024 година за 2020 година

Continue Reading

Владата одобри нови пет дена за поднесување на барања за субвенции во земјоделството по Програма 2020

Владата одобри нови пет дена за поднесување на барања за субвенции во земјоделството по Програма 2020

Continue Reading

Денеска Владата на Република Северна Македонија, донесе одлука со која, разговорите со лозарите и винарските визби добија и правна рамка.

Денеска Владата на Република Северна Македонија, донесе одлука со која, разговорите со лозарите и винарските визби добија и правна рамка.

Continue Reading

Повик за учество на Tендер за извршување на Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Северна Македонија, Фаза. II – Планирање на распределба на земјиште во Кожле

Повик за учество на Tендер за извршување на Консултантски услуги за консолидација на земјиште во Северна Македонија, Фаза. II - Планирање на распределба на земјиште во Кожле

Continue Reading

Успешно заврши поднесувањето на барања за субвенции за Програмата за директни плаќања 2020 година

Успешно заврши поднесувањето на барања за субвенции за Програмата за директни плаќања 2020 година

Continue Reading

Рокот за плаќање на годишната закупнина за државно земјоделско земјиште за 2019 година е продолжен до 18-ти декември 2020 годи

Рокот за плаќање на годишната закупнина за државно земјоделско земјиште за 2019 година е продолжен до 18-ти декември 2020 година

Continue Reading

Подрачните единици на МЗШВ ќе работат и за време на викендот за поднесување на барања за субвенции за Програмата за директни плаќања за 2020 година

Подрачните единици на МЗШВ ќе работат и за време на викендот за поднесување на барања за субвенции за Програмата за директни плаќања за 2020 година

Continue Reading

Уште десет дена трае рокот за поднесување на барања за субвенции за Програмата за директни плаќања 2020

Уште десет дена трае рокот за поднесување на барања за субвенции за Програмата за директни плаќања 2020

Continue Reading
Close Menu
Translate »