Николовски: Со организирано земјоделско производство и создавање на цврсти договори помеѓу земјоделците и откупувачите, до сигурен откуп на земјоделските производи

Николовски: Со организирано земјоделско производство и создавање на цврсти договори помеѓу земјоделците и откупувачите, до сигурен откуп на земјоделските производи

Continue Reading

ФАО им помага на земјите да ги измерат влијанијата на климатските промени врз земјоделството

ФАО им помага на земјите да ги измерат влијанијата на климатските промени врз земјоделството

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК бр.03 / 2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.03 / 2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија

ЈАВЕН ПОВИК за користење на техничка поддршка за организирање и спроведување на манифестации за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија.

Continue Reading

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Continue Reading
Close Menu
Translate »